Ondergrondse fietsenstalling in najaar 2018 deels open

11 september

Ondergrondse fietsenstalling in najaar 2018 deels open

De bouw van de ondergrondse fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein loopt uit.  Oorzaak van de vertraging zijn diverse tegenslagen waar de aannemer mee te maken kreeg. Daarnaast ziet de aannemer zich genoodzaakt om haar bouwtechniek te wijzigen. Hierdoor kan de bouwtijd 7 tot 10 maanden langer duren. Dat heeft het aannemersbedrijf laten weten.
 
Door de vertraging kunnen fietsers niet eerder dan in het najaar 2018 hun fiets in de nieuwe stalling kwijt. Dan gaat mogelijk het eerste deel van de fietsenstalling open. De totale oplevering wordt eind volgend jaar verwacht. "Het is erg jammer dat de bouw van deze prachtige moderne stalling vertraging oploopt," aldus wethouder Tom de Bruijn van Verkeer.
 
De wethouder zet in op mogelijkheden om de vertraging te beperken. De Bruijn: "Ik laat onderzoeken in hoeverre het verruimen van de werktijden, dus het werken in de avond en het weekend, bij kan dragen aan een eerdere oplevering. Ook wordt bekeken of het bouwterrein uitgebreid kan worden, en of er ruimere transporttijden toegestaan kunnen worden. Hierbij zal steeds de afweging gemaakt worden of de extra overlast voor de omgeving opweegt tegen het maatschappelijk belang van het eerder bruikbaar zijn van de stalling."
De aannemer erkent dat zij mede verantwoordelijk is voor de vertraging. Afgesproken is dat zij zich maximaal zal inspannen om de vertraging te beperken.
 
Tot de ondergrondse fietsenstalling wordt opgeleverd kunnen fietsers gebruik maken van onder andere de Anna van Buerenstraat en de fietsenflat in de Rijnstraat. De sloop van deze tijdelijke stalling wordt uitgesteld om de benodigde fietsparkeerplekken rond het station Den Haag Centraal te kunnen garanderen.

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag
Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

Nieuwsbrief

Social Media