”Over vijf jaar wil ik één container”

22 september

”Over vijf jaar wil ik één container”

Op de valreep van zijn pensioenfeestje spraken wij met de immer goedlachse Paul van Trigt, die na maar liefst 33 jaar, zijn dienst voor de Gemeente Den Haag er op heeft zitten.

Op zoek naar een stageplek (voor de opleiding bedrijfsarchivaris) werd hij aangenomen bij Post & Archief en groeide hij door tot Beleidsmedewerker Algemene Dienst bij Dienst Stadsbeheer, verantwoordelijk voor Afval, Grondstoffen en Schoon. In deze laatste functie hebben wij drie jaar prettig mogen samenwerken met Paul aan oplossingen voor de bedrijfsafvalmarkt in de binnenstad.

Inzet op Schone Stad

Martijn van Weert, projectleider bij Bureau Binnenstad raakte in 2019 met Paul in gesprek. De aanleiding was de aandacht voor afvalscheiding in het Binnenstadsplan en problemen waar ondernemers in de binnenstad tegenaan liepen. Paul wilde inzetten op een schonere stad, op minder vervoersbewegingen en hergebruik van afval.

Bovenal wilde hij dit prominenter op de agenda van de gemeente om zo meer regie door de gemeente te krijgen.

Waar de gemeente zich eerder beperkte tot haar rol als toezichthouder op het juist aanbieden van bedrijfsafval, werd de betrokkenheid vanaf 2019 steeds groter. Als verantwoordelijke beleidsmedewerker Afval, kreeg Paul via de collega’s van Handhaving en ondernemers de nodige knelpunten aangereikt: afval werd verkeerd aangeboden, werd nauwelijks gescheiden en de bereikbaarheid om bedrijfsafval af te kunnen voeren was slecht.

Pilot Bagijnestraat

De gemeente, in de persoon van Paul van Trigt, collega’s van de afdelingen Handhaving, stadsdeel Centrum en Economie, Bureau Binnenstad en een enthousiaste ondernemer uit de binnenstad sloegen in 2020 de handen ineen. Er werd open van gedachten gewisseld over de gedeelde belangen. Het resultaat werd een Pilot in de Bagijnestraat.

In dit kleine straatje ontketende zich een kleine revolutie. Waar voorheen iedere ondernemer zijn eigen afvalcontract had en waar verschillende bedrijven het afval ophaalden, is nu een gezamenlijk contract voor de zes bedrijven afgesloten. De ondernemers betalen minder voor hun bedrijfsafval en het contract is passend op de geldende regelgeving. Mede dankzij Paul’s inzet is de mogelijkheid gecreëerd voor één verzamelplek waar ondernemers en bewoners van de Bagijnestraat hun afval aan kunnen bieden.     

                                                                                          

Trots

We vragen Paul waar hij het meest trots op is. Zijn grootste verdienste vindt hij dat de bedrijfsafvalproblematiek nu op de agenda staat en dat de gemeente meer de regie naar zich toe wil trekken.

Hij is er ook trots op dat het vervolg van de pilot Bagijnestraat geborgd is. Onderzocht wordt op gebiedsniveau van de binnenstad hoe tot minder vervoersbewegingen en CO2-uitstoot, minder afvaloverlast en meer grondstoffenbehoud kan worden gekomen. Ook de betrokkenheid van de gemeente is geborgd. Met ondernemers wordt een open gesprek gevoerd over kansen voor betere afvalinzameling.

Toekomst

Volgens Paul kan de logistiek nog veel efficiënter. Een stap naar een schonere binnenstad met minder vrachtwagenverkeer was de komst van Green Collective begin 2022. Een initiatief van afvalinzamelaars om samen bedrijfsafval in te zamelen in binnensteden. Met één gezamenlijke wagen, via gecombineerde inzamelroutes.

“Ook moeten we naar minder afval en naar minder afvaloverlast. Afvalstromen moeten meer gescheiden en we moeten streven naar grondstoffenbehoud. Deze ambities zijn beter te realiseren wanneer we geen verschil maken tussen op elkaar lijkend bedrijfs- en huishoudelijk afval, zodat we dit als één stroom in kunnen zamelen. Verder moeten we onderzoeken of verpakkingen retour kunnen gaan met leveranciers, net zoals bij statiegeldflessen al gebeurt. Over vijf jaar wil ik nog maar één container voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval! Daarvoor heeft de Rijksoverheid ook nog iets te doen om dat mogelijk te maken. Dit is niet allemaal lokaal te regelen.”

“We zijn nog lang niet daar om afval te koppelen aan een circulaire economie, maar we zetten stappen in de goede richting. In andere binnensteden gebeurt hetzelfde. De benadering van de bedrijfsafvalmarkt en gemeente resulteert in regionale en ook landelijke initiatieven en werkgroepen.”

De toekomst van Paul leidt voorlopig naar Rotterdam, waar hij eerst zijn zinnen gaat verzetten en zijn hoofd gaat leeg maken om ruimte te creëren voor wat op zijn weg komt. Meer familiebezoek in Tanzania behoort tot de mogelijkheden. Verder laat hij zich verrassen.

 

Hartelijk dank Paul, het was een genoegen met je samen te werken!

 

Bureau Binnenstad

 

 

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Voorhout 15

2514 EA Den Haag

 


Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

KvK 41157470

Nieuwsbrief

Social Media