Inzamelen bedrijfsafval

Opgave: Oplossen van problemen rondom de inzameling van bedrijfsafval
Doelstellingen:  Kansen voor collectieve inzameling van bedrijfsafval de binnenstad vertalen naar concrete praktijkproeven
Projectleider: Martijn van Weert  - m.vanweert@binnenstad-denhaag.nl

De huidige inzameling van bedrijfsafval in de binnenstad vindt plaats op verschillende momenten door een groot aantal marktpartijen. Gevolg hiervan is dat er dagelijks veel vuilniswagens door de vaak smalle winkelstraten in de Haagse binnenstad rijden, die zorgen voor opstoppingen, geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Daarnaast leidt de huidige wijze van inzameling van bedrijfsafval regelmatig tot langdurig stalling van afvalcontainers in winkelstraten. Dit alles is veel ondernemers een doorn in het oog, want zo wil men de klanten liever niet ontvangen.

 

Door betere organisatie en innovaties kan niet alleen de overlast op straat worden teruggedrongen, maar zullen binnenstadsondernemers naar verwachting ook beter ontzorgd kunnen worden. Bureau Binnenstad werkt met ondernemers en de gemeente samen om marktinitiatieven voor een efficiëntere afvalinzameling te ondersteunen. 

 

Dit heeft al geresulteerd in een kleinschalige pilot met collectieve inzameling van bedrijfsafval in de Bagijnestraat. Voor de oplossing van de afvalproblematiek is uiteindelijk een complete systeemverandering nodig. Dit gaat niet ineens; verschillende pilots zullen nodig te zijn om gewenste effecten te kunnen toetsen, de beste elementen te aanwijzen en vervolgens de eventueel benodigde wijzigingen in het gemeentelijke afvalbeleid te doen om de beste oplossingen te ondersteunen. Daar waar het kansrijk en relevant is, worden partijen ook gestimuleerd om te werken aan gezamenlijke afvaloplossingen. 

 

Naar aanleiding van recente initiatieven van marktpartijen, voorbereidingen getroffen voor enkele pilots, die begin 2022 moeten gaan starten. Bureau Binnenstad faciliteert tijdens dit proces de samenspraak en samenwerking tussen ondernemers, bewoners, gemeente en andere partijen.

 

 

 

Pagina's

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Voorhout 15

2514 EA Den Haag

 


Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

KvK 41157470

Nieuwsbrief

Social Media