Inzamelen bedrijfsafval

Opgave: Oplossen van problemen rondom de inzameling van bedrijfsafval
Doelstellingen:  kansen voor collectieve inzameling van bedrijfsafval de binnenstad te vertalen naar enkele concrete praktijkproeven in 2019.
Projectleider: Martijn van Weert  - 
m.vanweert@binnenstad-denhaag.nl

De huidige inzameling van bedrijfsafval in de binnenstad vindt plaats op verschillende momenten door een groot aantal marktpartijen. Gevolg hiervan is dat er dagelijks veel afvalwagens door de vaak smalle winkelstraten in de Haagse binnenstad rijden, die zorgen voor opstoppingen, geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Daarnaast leidt de huidige wijze van inzameling van bedrijfsafval regelmatig tot langdurig stalling van afvalcontainers in winkelstraten. Dit alles is veel ondernemers een doorn in het oog, want zo wil men zijn klanten liever niet ontvangen.

Door betere organisatie en innovaties kan niet alleen  de overlast op straat worden teruggedrongen, maar zullen binnenstadsondernemers naar verwachting ook beter ontzorgd kunnen worden. Bureau Binnenstad heeft onderzocht welke nieuwe manieren van collectieve afvalinzameling er bestaan. Samen met ondernemers en de gemeente wordt de bestaande afvalproblematiek geïnventariseerd en besproken om tot passende oplossingen te komen. 

Met enkele BIZ’en worden voorbereidingen getroffen om proefgebieden in te richten voor collectieve inzameling van bedrijfsafval. Gezamenlijk wordt gezocht naar innovatieve oplossingen voor de specifieke problemen in de betreffende gebieden. Daarbij is een actieve inzet van ondernemers én de gemeente essentieel.

Enkele voorbeelden van oplossingen:

  • Verzamelplek voor bedrijfsafval en/of huishoudelijk afval
  • Ophalen van bedrijfsafval op afroep
  • Gezamenlijke afvalcontracten 

In de komende periode wordt toegewerkt naar concrete voorstellen richting marktpartijen. Bureau Binnenstad faciliteert tijdens dit proces de samenspraak en samenwerking tussen ondernemers, bewoners, gemeente en andere partijen.

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag
Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

KvK 41157470

Nieuwsbrief

Social Media