Historische kern: versterking sfeergebied (incl. Denneweg), ontwikkelen Museumkwartier en Stadsentree CS


 

Inleiding
In het Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 is prioriteit gegeven aan de versterking van de sfeergebieden met extra aandacht voor de noordzijde, het Hofkwartier (waaronder Noordeinde) en de Historische Kern (waaronder Denneweg). Opgave is om hier een bezoekers- en omzetgroei te realiseren op basis van een specifieke eigen herkenbare identiteit (fysiek en functioneel) en doelgroepen, passend binnen de Haagse sfeergebiedbenadering.

Omschrijving en organisaties
De Historische Kern wordt gekenmerkt als toeristisch kerngebied, het culturele aanbod (musea en theaters) uitgaan en ‘dining’ rond het Plein, het groen (Lange Voorhout, Malieveld /Koekamp en Denneweg met uniek shoppen en horeca ook in de zijstraten en aan de Hooikade. De Frederikstraat met een aantrekkelijk commercieel aanbod ligt in het verlengde van de Denneweg. De Denneweg is georganiseerd in een BIZ. De bewoners in dit gebied zijn verenigd in het Buurtschap 2005. De Herengracht, Lange en Korte Poten is een van de entrees naar de binnenstad. Hier zijn de ondernemers verenigd in de BIZ Haagse Entree. Zij doorlopen op dit moment een traject met de Nieuwe Winkelstraat waarbij het streven is de BIZ bij de verlenging begin 2017 te vergroten met Ondernemers Plein, de Lange Poten en bij voorkeur ook de Horeca Ondernemers Plein. Verder functioneert in dit gebied het Overleg Ondernemers Pleinkwartier OOP.

Fysieke ontwikkelingen
Op dit moment is de bouw van de parkeergarage Tournooiveld in volle gang. Opening is gepland voor eerste kwartaal 2017. Daarmee wordt een lang gekoesterde wens vervuld om de parkeercapaciteit in het noordelijk deel van de binnenstad uit te breiden.

Museumkwartier   
De geografische verzameling van historische gebouwen en concentratie van musea biedt de mogelijkheid om de Historische Kern door te ontwikkelen tot een Museumkwartier met internationale aantrekkingskracht. Medio 2017 komt de Amerikaanse ambassade beschikbaar. Dit in combinatie met het feit dat het gebouw in eigendom is van de gemeente biedt de mogelijkheid om de huidige collectie van Escher in het Paleis in dit gebouw van Breuer te huisvesten in combinatie met een hotel met Escheriaans gestileerde hotelkamers. Hiermee vestigt zich een (broodnodig) icoon, een grote publiekstrekker in dit deel van de binnenstad.

Opstellen van een Plan van Aanpak
Met input van de betrokken partijen, zoals de musea, culturele instellingen, bewoners en ondernemers in het gebied, gaat de gemeente een plan van aanpak voor het Museumkwartier opstellen. Tijdens de gesprekken met de stakeholders in het gebied zijn ideeën, wensen en voorstellen gedaan. De voorstellen zijn allemaal zorgvuldig bekeken en worden, waar mogelijk, ingepast in het Plan van Aanpak. Op 22 juni werd op een plenaire bijeenkomst uiteen gezet met welke ideeën de gemeente Den Haag aan de slag gaat. Het algemene beeld laat zien dat alle stakeholders zich betrokken voelen bij het Museumkwartier en dat allen eensgezind, vinden dat het Museumkwartier ‘beter op de kaart gezet’ mag worden. Uiteraard binnen meegegeven kaders. Lees hieronder de verslagen:

Projectbeschrijving Museumkwartier
Verslag met de musea op 15 februari 2016
Verslag buurtgesprek op 18 april 2016 
Verslag buurtgesprek op 20 april 2016 
Informatief gesprek op 25 april 2016
Veslag slotbijeenkomst 22 juni 2016

Renovatie Binnenhof
Op 10 december 2015 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het besluit van het kabinet om het Binnenhof te renoveren. Daarbij is de noodzaak van de renovatie breed erkend en groen licht gegeven voor de voorbereiding, in afwachting van nadere informatie over uitvoeringsmogelijkheden waar de Kamer naar heeft gevraagd. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en wethouder Revis (Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte) van de gemeente Den Haag hebben afgesproken dat er een plan van aanpak voor en met de omgeving van het Binnenhof komt om de gevolgen van de renovatie voor de omgeving te beheersen. 

KJ Plein
De komende jaren wordt het Koningin Julianaplein (KJ-plein) vernieuwd. Er komt nieuwbouw voor 350 appartementen langs de rand van de Rijnstraat en het gebouw Stichthage, er komt een moderne ondergrondse fietsenstalling en er komt een levendig plein met groen. De afgelopen jaren is het gebied rondom station Den Haag Centraal vernieuwd. Met New Babylon, het Anna van Buerenplein en de nieuwe stationshal als prachtige voorbeelden. Ook het KJ-plein, als belangrijke entree naar de stad, is toe aan vernieuwing.|
Het plan omvat een levendig plein met een hoogwaardige uitstraling en bebouwing met het accent op woningbouw. Tegelijkertijd komt er een grote moderne fietsenstalling voor ongeveer 8500 fietsen. Zo blijft het voor de fietser aantrekkelijk om met de fiets naar Den Haag Centraal te komen.

Stad Entree`s
Het Programma Stadsentrees heeft als doel om bewoners en bezoekers een warm welkom te heten in onze stad. Een hoogwaardige kwaliteit zorgt voor een goede kennismaking met de stad. Daarnaast is het van belang dat voor iedereen meteen duidelijk wordt dat je in Den Haag bent. Binnenkort is het mogelijk om na aankomst op Centraal Station binnen een paar minuten in een bijzonder park te wandelen. Deze Stadsentree gaat er namelijk voor zorgen dat de verbinding van het KJ Plein naar de Koekamp sterk verbeterd wordt. De Koekamp wordt tevens flink opgeknapt. Door de Koekamp op te knappen en toegankelijker te maken geven we een stukje bijzondere natuur terug aan de stad.

Haagse Loper
De Haagse Loper De Haagse Loper kent het Centraal Station als middelpunt en loopt vanaf het Spui tot aan de Theresiastraat. Dagelijks lopen vele duizenden bezoekers en bewoners over deze loper. De uitwerking en uitvoering krijgt in verschillende fasen vorm, afgestemd op de realisatie van gebouwen langs de loper. Niet alleen de gemeente investeert namelijk de komende jaren in deze Stadsentree, ook gebouweigenaren, ondernemers en ontwikkelaars werken in dit gebied aan een kwaliteitsverhoging. Zo ontstaat aan deze belangrijke entree een veelzijdig en intensief gebruikt centrumgebied, met vele functies en een bijzondere uitstraling door hoogwaardige architectuur en buitenruimte. De eerste stappen voor kwaliteitsverbetering zijn gezet met de realisatie van de woontoren De Kroon en de nieuwe huisvesting van de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en Veiligheid & Justitie. Andere plannen zijn op dit moment in uitvoering of gaan de komende jaren starten. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor het doortrekken van de loper naar de Theresiastraat. 

Doelstellingen
De doelstellingen uit het Binnenstadsplan 2010-2020; Naar een complete Haagse binnenstad die van belang zijn voor programma 4, zijn:

  • groei van het aantal bezoekers naar 37,5 miljoen bezoekers in 2020
  • toename van verblijfsduur van bezoekers van buiten Den Haag met 10%
  • toename van aantal overnachtingen met 10%
  • toename van de bekendheid van de Haagse binnenstad, lokaal, regionaal en landelijk. 

Pagina's

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Voorhout 15

2514 EA Den Haag

 


Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

KvK 41157470

Nieuwsbrief

Social Media