Voor een aantrekkelijker Den Haag zorgen

27 juni

Voor een aantrekkelijker Den Haag zorgen

Rotzooi in de openbare ruimte. Het is één van de grootste ergernissen in de stad. Vanaf 1 januari 2017 kan de gemeente Den Haag daar veel effectiever en directer tegen optreden, omdat dan de bestuurlijke boete overlastfeiten wordt ingevoerd. Hierdoor kunnen de gemeentelijke handhavers (BOA's) overtredingen zoals hondenpoep, verkeerd aangeboden huisvuil, jeugdoverlast en het plaatsen van bedrijfsafval snel en goed aanpakken, waardoor de stad leefbaarder, aantrekkelijker en schoner wordt.
 
Nieuw aan de bestuurlijke boete overlastfeiten is, dat deze kan worden opgelegd aan bedrijven die overlast veroorzaken, zoals bijvoorbeeld het buiten zetten van bedrijfsafval. Verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte): "Met de nieuwe aanpak worden mensen en bedrijven die overlast veroorzaken direct geconfronteerd met een sanctie en kunnen we één van de grootste ergernissen in de stad aanpakken. Nu dit boetesysteem zelf door de gemeente wordt uitgevoerd, krijgen de overtreders direct een bon en worden personen en bedrijven veel directer geconfronteerd met hun nare gedrag. Daarnaast biedt de invoering van de bestuurlijke boete overlastfeiten ook de mogelijkheid om de boete 100% te verhogen als een persoon of bedrijf binnen 5 jaar wéér de regels overtreedt."
 
De gemeente Den Haag is één van de eerste gemeentes in Nederland die gebruik maakt van de Wet bestuurlijke boete overlastfeiten in de openbare ruimte (BBOOR) die op 14 januari 2009 van kracht werd. Door de invoering van de bestuurlijke boete op overlastfeiten wordt de gemeente ook zelf verantwoordelijk voor het innen van boetes. Revis: "We kunnen het zelf en we kunnen het zelf beter." De rol van de politie verandert niet, zij blijft bevoegd ook om tegen dit soort overtredingen op te treden, al ligt de prioriteit voor de politie bij veiligheid en openbare orde.  
 
Om Den Haag leefbaarder te maken komen er deze coalitieperiode 50 nieuwe BOA's bij. Met meer handhavers en met dit nieuwe instrument kan er beter worden opgetreden tegen het asociale gedrag waar iedere Hagenaar en Hagenees zich aan ergert. In 2017 krijgen overtreders veel sneller lik op stuk. "Ik verwacht dat de mensen de volgende keer wel twee keer nadenken, voordat ze vuil op straat achterlaten. Laten we met z'n allen zorgen voor een schonere, aantrekkelijke en leefbare stad," aldus Boudewijn Revis.

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag
Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

Nieuwsbrief

Social Media