Studenten Haagse Hogeschool ervaren praktijk in de binnenstad

27 september

Studenten Haagse Hogeschool ervaren praktijk in de binnenstad

De tweedejaarsstudenten van de opleiding Small Business en Retail Management aan De Haagse Hogeschool zijn op zoek naar ‘het ideale’ retailconcept. Dit doen zij in het kader van het tweedejaars retailproject. In jaar één van de studie stond tijdens dit project ‘het winkelgebied’ centraal. In jaar twee wordt hier een vervolg aan gegeven door binnen een winkelgebied te kijken naar de retailconcepten die er zitten. Waarom zitten bepaalde concepten in de binnenstad en andere in wijken er omheen? Waarom doet het ene concept het goed in een bepaalde straat en een vergelijkbaar concept niet? Waarom wil een bepaald concept in een specifieke straat zitten of waarom juist niet? Dit zijn vragen die bij dit project centraal staan.

Innovatie en creativiteit staan centraal
Ook wordt er dieper ingegaan op wat een retailconcept nu eigenlijk is. Uit welke elementen bestaat een concept? Hoe ziet het Business Model Canvas van verschillende concepten eruit? En misschien wel het belangrijkste: wat maakt een concept goed en toekomstbestendig? Hier zijn de studenten het komende half jaar naar op zoek om vervolgens zelf een nieuw retailconcept te ontwikkelen. Dit kan een concept zijn dat nog niet bestaat, maar het kan ook een bestaand concept zijn dat zij aanpassen en verbeteren. Innovatie en creativiteit staan centraal. Twee zaken waar duidelijk behoefte aan is in het retaillandschap!

Haagse Bluf
In deze zoektocht worden de studenten ondersteund door Bureau Binnenstad. In goed overleg is er gekozen voor een specifiek gebied in het centrum van Den Haag: de Haagse Bluf. Dit is het gebied waar de studenten een passend retailconcept voor gaan bedenken. Dit gebied heeft een specifiek karakter waar niet elke retailer zich bij kan aansluiten en niet elke retailer past in dit gebied vanuit de visie van de vastgoedpartij. Dit zijn zaken waar de studenten rekening mee moeten houden. Om dit te kunnen doen hebben zij 15 september jl. een rondleiding door de Haagse Bluf gehad van Dave Dame van de Geste Groep, de vastgoedbeheerder van het gebied. Hij heeft onder andere verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied, maar ook over de moeilijkheden en aandachtspunten van de Haagse Bluf. Tevens kregen zij die dag een presentatie van Wim Hamming van het Haags Retailpunt over de acquisitie van retailformules en -concepten en wat daarbij komt kijken. Vervolgens bezochten de studenten om inspiratie op te doen het vernieuwende concept Collectiv in de Prinsestraat. Daar gaf Hester Bunnik, programmamanager Smartshopping, de studenten een inkijkje in de opzet van Collectiv en de toekomstplannen.

De praktijk en het werkveld verbinden aan de theorie
De komende weken staat het project in het teken van informatie vergaren en ideeën opdoen. "De samenwerking met Bureau Binnenstad zorgt ervoor dat het niet bij theorie blijft, maar dat de studenten ook daadwerkelijk zien en horen welke factoren in de praktijk van belang zijn. Dat is mijns inziens dan ook een van de belangrijkste elementen tijdens het ontwikkelen van onderwijs: de praktijk en het werkveld verbinden aan de theorie. Deze samenwerking is hier een mooi voorbeeld van!" Aldus Jolien van Langelaar, docente aan de faculteit Business, Finance and Marketing van De Haagse Hogeschool.

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag
Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

Nieuwsbrief

Social Media