PvA renovatie Binnenhof

31 maart

PvA renovatie Binnenhof

Hoe zorgen we dat het Binnenhof en omgeving tijdens de renovatie aantrekkelijk blijven om te bezoeken voor toeristen? Hoe gaan we om met het bouwverkeer tijdens de renovatie van het Binnenhof? Welke kansen biedt de renovatie voor het borgen van de publieksfunctie van het Binnenhof in de toekomst? Hoe zijn de publieke rollen hierin verdeeld tussen Rijk en gemeente? Allemaal vragen die van belang zijn voor de omgeving van het Binnenhof tijdens de geplande renovatie die zoals het er nu naar uitziet in 2020 van start zal gaan. Om een antwoord te vinden op deze vragen is onder technisch voorzitterschap van Bureau Binnenstad een overleg georganiseerd met alle betrokken partijen om te komen tot een goede dialoog en constructieve samenwerking aan een ‘Plan van Aanpak’.

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt op verzoek van Minister Blok aan het plan voor de renovatie van het Binnenhofcomplex in 5,5 jaar, waarbij alle gebruikers het Binnenhof tijdelijk verlaten. Ook andere varianten van de renovatie worden nog uitgewerkt en doorgerekend. Duidelijk is dat, welke variant ook gekozen wordt, de renovatie gevolgen zal hebben voor omwonenden, ondernemers rond het Plein, alle andere partijen in de omgeving van het Binnenhof en voor de stad Den Haag. Vertegenwoordigers van betrokken publieke en private partijen in de binnenstad die te maken zullen krijgen met de renovatie kwamen daarom begin dit jaar bijeen in het eerste ‘Omgevingsoverleg Renovatie Binnenhof’.

Inmiddels is het tweede omgevingsoverleg geweest en blijken de betrokken partijen positief over het voornemen vooraf goed na te denken over de gevolgen van de renovatie, maar ook over de kansen die de renovatie biedt. In het omgevingsoverleg zijn de lijnen voor een plan van aanpak opgezet. Er worden drie werkgroepen gevormd die zullen nadenken over de verschillende vragen die de renovatie van het Binnenhof opwerpt. De werkgroepen gaan zich richten op de bouwplaats, de bezoeker en communicatie, en zullen met ideeën komen voor de periode voor, tijdens en na de renovatie. Op korte termijn zullen de voorzitters van de werkgroepen met de voorzitter van het Omgevingsoverleg, Ad Dekkers, samenkomen om de opzet van de plannen verder te bespreken.

Meer informatie over de renovatie van het Binnenhof is te vinden op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof.  Voor vragen over het omgevingsoverleg kan contact worden opgenomen met Ad Dekkers of Lena Dalerup.

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag
Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

Nieuwsbrief

Social Media