Publiek - Privaat Samenwerken

18 mei

Publiek - Privaat Samenwerken

 

Het publiek-privaat samenwerken in de binnenstad van Den Haag gebeurt op basis van het Binnenstadsplan Den Haag 2010-2020. Om te zorgen dat de energie en middelen ingezet worden op de kansen van de immer veranderende binnenstad, stellen partijen samen iedere 4 jaar een zogenaamd Uitvoeringsconvenant op dat synchroon loopt aan de zittingsduur van het College van Burgemeester en Wethouders. U begrijpt dat Bureau Binnenstad momenteel, samen met Stichting Binnenstad en de gemeente, druk bezig is om een breed gedragen concept, dat richting geeft aan de gewenste inspanningen, te ontwikkelen. Dit zal aan het nieuwe College van B&W worden aangeboden. Ook zal komend najaar gestart worden met de eerste aanzet voor het Binnenstadsplan 2020-2030. Een goede kans om met velen te gaan nadenken over en werken aan de doelstellingen die partijen met de Haagse Binnenstad in 2030 bereikt willen hebben.

Tegelijkertijd werkt Bureau Binnenstad natuurlijk, samen met de vele partijen en partners in onze binnenstad, gewoon door aan de doelen van het huidige Binnenstadsplan. Op onze website kunt u lezen over onze activiteiten, zoals onder andere de inzet van City Hosts in de binnenstad en het verzorgen van gastvrijheidstrainingen aan ondernemers en hun medewerkers, waarmee wij de belofte van gastvrije binnenstad nog beter waarmaken; de samenwerking met De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan, waarbij studenten betrokken worden bij onderzoeken en opdrachten; of de inzet op de stedelijke distributie en afvalinzameling om verblijfsklimaat, leefomgeving en bereikbaarheid te verbeteren. De ontwikkeling van het Museumkwartier, de samenwerking tussen de culturele organisaties, de planvorming van de herinrichting van de hartlijn van Spui tot Parkstraat, en de samenwerking van de ondernemers tussen Hofkwartier en Denneweg dragen ertoe bij dat het noordelijke deel van de Binnenstad de ambitie Royal City waarmaakt. Binnen de samenwerking is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de eigenaren van vastgoed in de Haagse binnenstad. Samen met hen zetten wij onder meer in op de kwalitatieve ontwikkelingen in de Spuistraat en op de Luxuryroute van Bijenkorf tot Hilton.

Dit alles is de kracht van de publiek-private aanpak van onze binnenstad, de samenwerking van zoveel verschillende belangen aan het gezamenlijke belang: het zorgen voor een binnenstad waar bewoners, ondernemers, eigenaren, gebruikers en bezoekers graag willen verblijven, ondernemen en kansen zien voor hun investeringen.

Er zullen zich voor de binnenstad altijd nieuwe kansen en uitdagingen voordoen, de binnenstad is nooit echt klaar….. samen zijn wij er wel klaar voor!

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag
Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

KvK 41157470

Nieuwsbrief

Social Media