Provincies nemen regie over winkelgebieden

5 oktober

Provincies nemen regie over winkelgebieden

Minister Henk Kamp van Economische Zaken ondertekent op 5 oktober twaalf provinciale retaildeals in Den Haag. Daarbij krijgen de provincies de tak de overcapaciteit aan winkeloppervlak aan te pakken en voor sterke winkelgebieden te zorgen.

De provinciale retaildeals zijn een aanvulling op de 119 gemeenten die als onderdeel van de Retailagenda al afspraken maakten om tot een gezamenlijke visie en actieprogramma’s te komen. “Onder regie van de provincies kunnen problemen die bestaan tussen gemeenten worden aangepakt en gezamenlijk opgelost waardoor bijvoorbeeld voorkomen kan worden dat in gemeenten die dicht bij elkaar liggen in elke gemeente apart een winkelcentrum gebouwd wordt met een regionale functie”, legt Kamp uit.

Provincies kunnen bij vraagstukken die gemeentegrenzen overstijgen partijen bij elkaar brengen en gebruikmaken van ruimtelijke ordeningsinstrumenten. Daarnaast kunnen zij informatie verstrekken over onder meer productiviteit, marktruimte, vastgoedgegevens en koopstromen.

Er moeten keuzes gemaakt worden waarbij de beschikbare winkelruimte afneemt, maar ook ruimte blijft voor nieuwe, innovatieve winkelconcepten. De sector heeft volgens de overheid de afgelopen honderd jaar laten zien te kunnen vernieuwen, maar in een lagere snelheid dan nu nodig is.

De meeste provincies hebben in hun retaildeal aanvullende afspraken gemaakt die specifiek voor hun regio gelden. Zo komen de drie noordelijke provincies met een gezamenlijke Retailagenda, stellen Gelderland en Overijssel financiële middelen ter beschikking en zetten Noord-Brabant en Limburg in op acties, zoals lokale pilots met gemeenten.

Verder gaan veel provincies actief aan de slag met het transformeren van winkelgebieden en het schrappen van plancapaciteit. Zo wil Zuid-Holland snijden in detailhandel buiten de binnenstad en steekt Noord-Holland geld in drie pilots op het gebied van herstructurering en transformatie. Tot slot is de Retailagenda in samenwerking met de gemeente Den Haag uitgebreid met een innovatieprogramma, dat minstens drie jaar duurt.

RetailTrends Media en Vastgoedjournaal organiseren op 10 november het Jaarcongres RetailAgenda, waar onder meer de nieuwe afspraken zullen worden belicht. Ook zullen directeuren van onder meer Euretco en Ahold er hun visie geven op de retailvastgoedmarkt. Klik hier voor meer informatie over het event.

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Voorhout 15

2514 EA Den Haag

 


Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

KvK 41157470

Nieuwsbrief

Social Media