Kern Bijzonder inspiratiesessie

31 maart

Kern Bijzonder inspiratiesessie

Eén van de programma’s van de publiek-private samenwerking (PPS) in de binnenstad van Den Haag betreft ‘Uitstraling en beheer buitenruimte: De Kern Bijzonder’. De Kern Bijzonder zal de opvolger zijn van De Kern Gezond: 
de gemeentelijke kadernota openbare ruimte. De doelstelling van dit zesde programma is het creëren van een levendige buitenruimte (de huiskamer van Den Haag).

Op 21 maart jl. is door de PPS Binnenstad een inspiratiesessie georganiseerd met vertegenwoordigers van de gemeente en private partijen. Doel van de bijeenkomst is enerzijds het delen van de onderzoeken en analyses die in het kader van De Kern Bijzonder zijn uitgevoerd en anderzijds het vroegtijdig betrekken van stakeholders en ophalen van inspiratie voor de nota. Hiermee is bovendien een vervolg gegeven aan de workshop ‘Beste Binnenstad op weg naar 2020’ van oktober 2015 en is Programma 6 van start gegaan.

Een aantal sprekers was uitgenodigd een korte presentatie te geven en de buitenruimte in een breder perspectief te plaatsen. De pitches gingen over ‘wayfinding’, openbare ruimte als vestigingsfactor, cultuurhistorie, digitalisering en verlichting.  De pitches werden afgewisseld met interactieve sessies. Het kijken en denken vanuit de bezoeker aan de Haagse binnenstad stond centraal.

Ruim 40 personen deelden hun ideeën en inspiratie, met voorbeelden uit binnen- en buitenland. Verder gaven zij aan wat zij belangrijke thema’s vinden en welke ruimten in de binnenstad de prioriteit hebben.

Ad Dekkers gaf de aftrap van de avond: "Ik vind het geweldig dat zovelen tijd en energie steken in het gezamenlijk vorm geven aan de toekomst van de openbare ruimte van onze Haagse Binnenstad. Dat is de Kracht van Den Haag!"

Een inhoudelijk verslag van de avond is binnenkort op deze website te lezen.

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag
Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

Nieuwsbrief

Social Media