Het woord aan... Ton Kaper

31 maart

Het woord aan... Ton Kaper

Toen ons gezin in 1992 naar Den Haag verhuisde kenden wij de stad nauwelijks. Bij ons leefde het idee dat Den Haag een saaie stad was, gevuld met ambtenaren, zonder industrie en (dus) zonder bijdrage aan de nationale economie. Een stad om hooguit een paar jaar te blijven wonen.

Als directeur van HTM speelde ik automatisch een bepaalde rol in de stad en mede daardoor was ik in de gelegenheid de stad snel beter te leren kennen. En dat heeft ertoe geleid, dat ons gezin van Den Haag is gaan houden.

Aanvankelijk woonden wij in de Nieuwe Schoolstraat, aan de rand van de binnenstad. Sinds 2001 wonen wij in het Hofkwartier en daarmee in het hartje van de binnenstad. Wij mogen ons dus echt wel ervaringsdeskundigen noemen! Wij zijn inmiddels van plan voor altijd hier te blijven wonen.


Publiek-private samenwerking in de binnenstad
HTM is een bijzondere onderneming, van oudsher een Publiek-Private Samenwerking (PPS). Toen ik bij HTM kwam werken was dat nog een Gemengd Bedrijf, in 1927 ontstaan toen de gemeente Den Haag aandelen nam in de tot dan private onderneming HTM. Bij HTM kwam het erop aan het algemeen belang te dienen op een wijze die past bij een commerciële onderneming.

Deze wijze van denken en werken hebben wij ook nodig om onze binnenstad goed te laten functioneren. De binnenstad is immers een verzameling van belangen van onder meer bewoners, ondernemers, investeerders, maar ook van de overheid, in ons geval niet alleen lokaal, maar ook nationaal. En niet te vergeten sectoren als cultuur en onderwijs. Als één van deze belangen overheerst of als één van deze belangen het onderspit delft, zal de binnenstad daaronder lijden. 

Het is echt waar: een succesvolle binnenstad is een binnenstad, waarin het evenwicht van alle betrokken belangen wordt bewaakt. Iets waarmee de PPS in de binnenstad al geruime tijd bekend is. Met als kroon op het werk het uitroepen van Den Haag als beste binnenstad van ons land in 2013. Deze uitverkiezing was een stimulans voor de betrokken partijen om na te gaan of het nòg beter zou kunnen. Dat heeft geleid tot een slagvaardiger Bureau Binnenstad en een meer efficiënte overlegstructuur. Onderdeel van dit laatste is het Strategisch Beraad, waarin de gemeente Den Haag en Stichting Binnenstad (als vertegenwoordiger van de private partijen) overleg plegen over strategische zaken. Dit overleg mag ik voorzitten.


Mijn (ideale) binnenstad
Door mijn werk bij HTM en mijn rol bij UITP (de wereldwijde organisatie voor openbaar vervoer) heb ik veel steden bezocht. Ik kan Den Haag daardoor vergelijken met veel andere binnensteden. Is Den Haag voor mij de ideale binnenstad? Qua schaal zeker; lopend of fietsend kom je overal met gemak. Het internationale karakter van Den Haag spreekt mij eveneens erg aan. Bovendien: het aanbod op cultureel terrein. Verder voel ik mij in Den Haag veilig. Dit bij elkaar genomen maakt, dat Den Haag voor mij aardig in de buurt komt van de ideale binnenstad. 

Als je mij vraagt wat ik de fijnste plek vind in onze binnenstad, dan is dat zonder meer onze eigen woning. Op de tweede plaats komen -afhankelijk van stemming en tijd van de dag- de Hofvijver, het Binnenhof, het Lange Voorhout, mijn favoriete restaurant, ga zo maar door. 

Wat mij zorgen baart is de enorme hoeveelheid fietsen. Niet de rijdende, maar de gestalde. Het lukt nog niet iedereen te overtuigen van het gemak van de fietsenstallingen her en der in de binnenstad. Al die fietsen tegen de gevels ontsieren de stad en zijn in bepaalde gevallen ronduit gevaarlijk. 
Vanzelfsprekend maak ik mij ook zorgen om de ontwikkeling van de leegstand in de binnenstad, zowel bij de winkels als bij de kantoren. Ten dele wordt deze veroorzaakt doordat het internet ons gedrag verandert. Dat is een gegeven, waarop wij het optimale antwoord ten dele nog zoeken.

Wat mij betreft wordt Den Haag in 2017 opnieuw uitgeroepen tot de beste binnenstad van Nederland. Degenen die zich dagelijks inzetten voor onze binnenstad verdienen dat!

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Voorhout 15

2514 EA Den Haag

 


Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

KvK 41157470

Nieuwsbrief

Social Media