Een nieuwe jas...

31 maart

Een nieuwe jas...

De lente is voelbaar, tijd voor een nieuwe jas! Het zou zo maar een uitnodiging kunnen zijn om u in het nieuw te steken in de Haagse binnenstad, waar u ruime keuze heeft bij de diverse winkels. Maar in dit geval gaat het (ook) over een nieuwe binnenstadsbrief Binnenstad070 onderweg (voorheen Nieuwsbrief Binnenstad Den Haag) gekoppeld aan de nieuwe website van de Publiek Private Samenwerking in de Haagse Binnenstad, binnenstad-denhaag.nl.
Volgt u ons al op Twitter en Facebook?

Met de binnenstadsbrief, social media en de website willen gemeente en private partijen u informeren over de doelen en inspanningen die worden gepleegd om de binnenstad verder te ontwikkelen, en over de behaalde resultaten. Maar ook worden personen en/of organisaties aan u voorgesteld die zich, vaak buiten het zicht, inzetten voor onze binnenstad. Als ondernemer, bewoner, eigenaar of ambtenaar in de binnenstad is men in eerste instantie betrokken bij de eigen onderneming, straat en opdracht. Daarmee is het soms lastig om te overzien welke inspanningen geleverd worden en door wie, en waar die aanhaken bij de doelen die gesteld zijn. Laat staan dat u weet wie uw belangen behartigt. De website moet hier meer inzicht in geven. Mijn uitnodiging aan u is om gebruik te maken van dit medium en om datgene wat u als persoon of organisatie bijdraagt aan de ontwikkeling van de binnenstad aan ons door te geven.

In deze Binnenstad070 onderweg vindt u onder andere informatie over het werken aan een Plan van Aanpak rondom de renovatie van het Binnenhof en een impressie van de inspiratiesessie De Kern Bijzonder: een plan van de gemeente Den Haag om te komen tot een volgende kwaliteitsverbetering van de buitenruimte in de binnenstad, waarbij gastvrijheid een van de uitgangspunten is.

Met de ambitie “Den Haag als eerste stad voor de tweede keer verkozen tot Beste Binnenstad van Nederland” heeft de publiek-private samenwerking zich een duidelijk doel gesteld en zullen gemeente, exploitanten, bewoners en eigenaren intensief verder samenwerken aan onder andere gastvrijheid, imago van de binnenstad, het aantrekken en faciliteren van toeristen en het uitbreiden en verbeteren van het aanbod en de openbare ruimte. Over al deze onderdelen kunt u op onze website meer lezen: http://www.binnenstad-denhaag.nl/haagse-ambities-op-het-programma.

De binnenstad van Den Haag en de Publiek Private Samenwerking Binnenstad hebben een goede uitgangspositie om de uitdagingen op te pakken en in concrete resultaten om te zetten, en daarmee een tweede keer tot Beste Binnenstad van Nederland te worden verkozen. Hiervoor is brede steun en inzet nodig. In het bijzonder daag ik creatieve ondernemers uit om gastvrijheidsconcepten in de binnenstad te ontwikkelen. Meld het bij Bureau Binnenstad als u hierbij ondersteuning nodig heeft.

Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten!

Ad Dekkers
Directeur Bureau Binnenstad  

Beeld: Martin Uitvlugt

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag
Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

Nieuwsbrief

Social Media