Denkkracht in de binnenstad

19 april

Denkkracht in de binnenstad

Er gebeurt veel in de Haagse binnenstad. Afgelopen weken zijn er twee bijeenkomsten geweest: Inspiratiesessie Kern Bijzonder en de workshop 'Fysieke Branding Hofkwartier'.

Inspiratiesessie Kern Bijzonder
Eén van de programma’s van de publiek private samenwerking (PPS) in de binnenstad van Den Haag betreft ‘Uitstraling en beheer buitenruimte: De Kern Bijzonder’. De doelstelling van dit programma is een levendige buitenruimte ("de huiskamer van Den Haag") creëren. Voor dit programma is op maandag 21 maart 2016 een inspiratiesessie georganiseerd met vertegenwoordigers van de gemeente, private partijen en Bureau Binnenstad Den Haag. Hiermee is ook een vervolg gegeven aan de workshop ‘Beste Binnenstad op weg naar 2020’ van oktober 2015. Hier kunt u het verslag lezen.


Workshop 'Fysieke Branding Hofkwartier'
Eén van de programma’s van de publiek-private samenwerking (PPS) in de binnenstad van Den Haag betreft 'Hofkwartier: versterking sfeergebied'. Hiervoor heeft op 8 februari 2016 een workshop plaatsgevonden. Vertrekpunt voor deze workshop vormde de wethoudersbrief aan BIZ Paleis Noordeinde van 9 juli 2015, waarin over de fysieke branding staat opgenomen: “Bovendien willen we een budget van €200.000,00 beschikbaar stellen voor de BIZ Paleis Noordeinde en BIZ Hofkwartier (gezamenlijk) voor de realisatie van de fysieke branding van het gebied". Deze workshop is georganiseerd op initiatief van de werkgroep ‘Fysieke Branding’ die is geformeerd om gezamenlijk ideeën en plannen te ontwikkelen en het proces te doorlopen. Tijdens deze workshop hebben verschillende stakeholders binnen het Hofkwartier gezamenlijk gewerkt aan het inventariseren van de behoeften, de randvoorwaarden en het zoeken naar concrete oplossingsrichtingen. Gekozen is voor een open en interactieve opzet die de participanten in staat stelt al hun ideeën en inzichten te kunnen delen. Hier kunt u het verslag lezen.

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag
Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

Nieuwsbrief

Social Media