"Den Haag is in beweging en Den Haag blijft in beweging..."

15 december

"Den Haag is in beweging en Den Haag blijft in beweging..."


Betere bereikbaarheid Den Haag door strakke regie
Ook aankomend jaar timmert de gemeente Den Haag aan de weg. Onderhoud van fietspaden, kades, riolering en wegen blijven noodzakelijk om de stad gezond te houden. Door het groeiend aantal bezoekers, evenementen, investeringen en onderhouds- en bouwactiviteiten wordt het steeds drukker in de stad. Met het opstellen van de meerjarenplanning pakt de gemeente meer regie op de bereikbaarheid. Zo zitten de verschillende werkzaamheden elkaar niet in de weg en blijft de stad  bereikbaar.
 
Wethouder Tom de Bruijn (Verkeer): "Den Haag is een aantrekkelijke stad met meer dan een half miljoen inwoners. Dit aantal groeit nog steeds ieder jaar. Veel mensen willen hier graag wonen en werken. Bedrijven van groot tot klein, van innovatieve start-ups tot multinationals vinden er hun plek. Den Haag wordt ook steeds populairder bij bezoekers. Vooral de vele winkels en sportevenementen, muziekfestivals en het strand worden goed bezocht. Geweldig nieuws voor de Haagse economie. Goede bereikbaarheid is cruciaal en daarom komen al deze plannen samen in een meerjarenplanning."
 
Het college van B&W heeft het team Stadsregie Bereikbaarheid opgericht en de opdracht gegeven om meer regie en sturing te pakken op de bereikbaarheid van de stad. Dit in relatie tot de vele werkzaamheden en evenementen die jaarlijks plaats vinden. Dat vergt veel afstemming. Zo krijgen bijvoorbeeld de vele festiviteiten een steeds grotere impact op de bereikbaarheid van Den Haag. Om er nu voor te zorgen dat al deze werkzaamheden en activiteiten elkaar niet in de weg zitten, is een meerjarenplanning gemaakt. Deze geeft een helder overzicht van alle Haagse evenementen, bouwwerkzaamheden en wegwerkzaamheden op hoofdwegen voor de aankomende jaren. Hierin staan de tijdsvensters waarin werkzaamheden plaats mogen vinden. Hierbuiten kan dit niet.
 
Jaarlijks werkt de gemeente op meer dan honderd plekken in de stad aan de vernieuwing van (hoofd)wegen, openbaar vervoer en fietspaden. Daarnaast moet noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd aan bijvoorbeeld riolering, bruggen en kademuren. Daarnaast heeft het college gekozen voor flinke investeringen in de stad. Veel hiervan zijn al in uitvoering gegaan (Rijswijkseweg, Laan van Meerdervoort, Bankastraat en Spui/Zieken) en andere staan nu in de planning. De grootste en belangrijkste werken voor 2017 zijn de Raamweg/Koningskade waar het meer dan honderdjaar oude riool vervangen moet worden. Daarna gaat de herinrichting van het Prins Bernhardviaduct van start en wordt begonnen aan de Noordwestelijke hoofdroute. Voor  2018 staan de Erasmusweg en de Benoordenhoutseweg op de planning. Zodra de planning 2018 klaar is, zal deze gedeeld worden met de belangrijkste gesprekspartners in de stad.
 
Wethouder De Bruijn: "Den Haag is in beweging en Den Haag blijft in beweging. Dat betekent dat de stad letterlijk en figuurlijk groeit. En daar is het stadsbestuur trots op en ik hoop vele Hagenaars met ons. Dat betekent dus ook dat we blijven werken aan nieuwe wegen, aan onderhoud van kademuren en riolering, aan betere fietsvoorzieningen en aan goed openbaar vervoer. Af en toe is overlast onvermijdelijk. Door alles goed te plannen en hier strak op te sturen, blijft de bereikbaarheid gegarandeerd".

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag
Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

Nieuwsbrief

Social Media