Benoeming vicevoorzitter en voorziter Stichting Binnenstad Den Haag

19 april

Benoeming vicevoorzitter en voorziter Stichting Binnenstad Den Haag

In de Algemene Ledenvergadering van Stichting Binnenstad Den Haag (StiBi) van 6 maart 2019 zijn dhr. John Kroes en dhr. Ronald Luyben benoemd tot respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter.

John Kroes is Liaison officer bij de Universiteit Leiden en is vanuit de onderwijsinstellingen lid van StiBi, Ronald Luyben is Storemanager van de Bijenkorf en is vanuit de Ondernemers Vereniging Grote Marktstraat lid van StiBi.

Stichting Binnenstad Den Haag brengt private partijen in de Haagse binnenstad samen en behartigt hun belangen. Stichting Binnenstad Den Haag is de tactisch en strategisch private partner van de gemeente bij de publiek-private aanpak van het Binnenstadsplan, waarin zij samenwerken aan het economisch en sociaal welzijn in de binnenstad.

In Stichting Binnenstad Den Haag zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

 • Eigenaren Vereniging Binnenstad
 • Binnenstad Ondernemers Federatie
 • Ondernemers Vereniging Grote Marktstraat
 • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Haag
 • Culturele instellingen binnenstad
 • Onderwijsinstellingen
 • Den Haag Nieuw Centrum
 • Bewoners Studio Binnenstad
 • MKB Den Haag

Het doel van Stichting Binnenstad Den Haag is te komen tot een evenwichtige en effectieve behartiging van de belangen van hen die ondernemen, wonen, werken, winkelen en verblijven in de Haagse binnenstad.

Het bereiken van dit doel wordt nagestreefd door het bevorderen van:

 • het vergroten van de aantrekkingskracht, de multifunctionaliteit en de leefbaarheid van de binnenstad;
 • het vergroten van de bekendheid van de binnenstad;
 • een beleid gericht op versterking van de functie en bereikbaarheid van de binnenstad en van de daarin gevestigde ondernemingen en instellingen;
 • een beter woon-, werk- en leefmilieu in de binnenstad;
 • het coördineren van de private samenwerking, versterken van het private netwerk en ontzorgen van de private partijen waar mogelijk met communicatie en diensten;
 • het samenwerken met andere instellingen en organisaties, waaronder de gemeentelijke overheid, bij de realisering van deze doelstelling.

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Voorhout 15

2514 EA Den Haag

 


Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

KvK 41157470

Nieuwsbrief

Social Media