Een krachtig toekomstperspectief

De binnenstad van Den Haag is van grote betekenis voor stad en regio, als ‘huiskamer’ voor inwoners en bezoekers, als visitekaartje van de stad èn als belangrijke banenmotor. In het Binnenstadsplan 2010-2020: ''Naar een complete Haagse binnenstad!' is een krachtig toekomstperspectief voor de binnenstad van Den Haag neergezet. Het toekomstbeeld is een complete Haagse Binnenstad. Een binnenstad waar gewoond, gewerkt, gewinkeld en gerecreëerd wordt. Hierin ligt de gezamenlijke ambitie van de publieke en private partijen in de Haagse binnenstad. 

De ambities van het binnenstadsplan worden vertaald naar een vierjaarlijks Uitvoeringsconvenant Binnenstad. Het huidige Uitvoeringsconvenant 2018-2022 en het Coalitieakkoord 2019-2022 zijn voor de komende periode leidend voor de samenwerking van de gemeente Den Haag en Stichting Binnenstad Den Haag.

In het Binnenstadplan zijn de volgende ambities benoemd:

  • Identiteitsdrager voor de stad
  • Den Haag internationale stad
  • Den Haag culturele stad
  • Winkeltop van Nederland
  • Huiskamer voor stad en regio
  • 'Must see’ bestemming

 

 

 

 

 

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag
Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

Privacy Statement

KvK 41157470

Nieuwsbrief

Social Media